eXtremeBag

Poduszka jest już dostępna w ośrodku Szelment w miejscowości Jeleniowo. Serdecznie zapraszamy.